Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Vervanging damwand Ritsumasyl

Bureau Schmidt heeft voor Gemeente Menamerdiel het gehele traject verzorgd van contractvoorbereiding tot en met de aanbestedings- en uitvoeringsbegeleiding. De bestaande houten damwand, grenzend aan particulier terreinen en het Wikro-riool bevonden zich in dusdanig slechte staat dat het aan vervanging toe was. De stalen damwand met deksloof en gording is voor de houten damwand aangebracht met in de tussenliggende ruimte een vrijvervalriolering die aansluit op de pompput. De tussenliggende ruimte is vervolgens opgevuld en netjes afgewerkt, zodat bewoners gebruik konden maken van hun extra stuk tuin.
 
De werkzaamheden hebben op enkele meters afstand van woningen plaatsgevonden, waardoor er voor is gekozen om van elke woning/perceel een nulopname te maken. Naast het uitvoeren van deze nulopnames heeft Bureau Schmidt ook geadviseerd in de damwandconstructie en de verankering en hebben wij de water- en omgevingsvergunningen verzorgd.

 

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon gemeente:
De heer W. Feddema
 
Projectbegroting:
€ 400.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Planontwerp
  • Geotechnisch advies
  • Constructief advies
  • Rioleringsontwerp
  • Bodemonderzoek
  • Contractvoorbereiding
  • Aanvragen vergunningen
  • Aanbestedingszaken
  • Realisatiebegeleiding
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA