Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Aanleg Fietspaden Wjelsryp en Easterwierrum

In opdracht van Gemeente Littenseradiel heeft Bureau Schmidt het gehele traject verzorgd van het ontwerp, vooronderzoeken, contractvoorbereiding en aanbesteding voor het aanleggen van
twee betonnen fietspaden in Wjelsryp en Easterwierrum en het aanpassen van de bestaande fietsbruggen. Het ontwerp en de uitvoering hebben plaatsgevonden in goede samenspraak met de bewoners en de ondernemers, omdat er tijdens de uitvoeringswerkzaamheden gebruik werd gemaakt van particulier terrein.
 
Naast de plan- en contractvoorbereiding heeft Bureau Schmidt ook toezicht gehouden op het werk.

Opdrachtgever:
Gemeente Littenseradiel
 
Contactpersoon gemeente:
De heer P. Post
 
Projectbegroting:
€ 165.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting
  • Planontwerp
  • Bodemonderzoek
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken
  • Realisatiebegeleiding
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Jacco Veldman
Jacco@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA