Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Herinrichting Haadwei Damwâld

De Haadwei is een dorpsontsluitingsweg voor Damwâld en de directe omgeving rond Damwâld. Door de aanleg van de Centrale As is het doorgaande verkeer grotendeels uit Damwâld verdwenen en is een herinrichting noodzakelijk. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp te vergroten en is daardoor opgenomen als Kansen in Kernen project van de Centrale As.

Bureau Schmidt heeft voor de herinrichting het ontwerp opgesteld en het RAW-bestek geschreven. Daarnaast heeft Bureau Schmidt ook de contractvoorbereiding en de aanbesteding verzorgd.


 

Opdrachtgever:
DDKF Gemeenten (Dantumadeel)
 
Contactpersoon gemeente:
De heer J. Mulder
 
Projectbegroting:
€ 4.500.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Opstellen BLVC-plan
  • Opstellen Bestek met bijlagen
  • Aanbestedingszaken

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Berend Bos
Berend@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA