Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Engineering Riolering en Gemaal Berlikum

Bureau Schmidt heeft voor Gemeente Menameradiel het gehele traject verzorgd voor het project van vooronderzoeken, vergunningen tot en met het opstellen van het bestek en tekeningen, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.

Tijdens dit project is in een groot deel van de kern van Berltsum de riolering vervangen door een gescheiden stelsel en zijn de straten heringericht. Daarnaast zijn er diverse persleidingen aangebracht in het tuinbouwgebied en is het oude rioolgemaal van Wetterskip Fryslân gesloopt en net buiten de bebouwde kom een nieuwe aangebracht.
 
Enkele kenmerken van het project:
 • Aanbrengen van 3300 m (gescheiden) riool;
 • Aanbrengen van 3000 m persleiding;
 • Herinrichten van 15.000 m² .
 
Enkele kenmerken van het gemaal:
 • Afmeting van ca. 7.00 x 7.00 m
 • Diepte van 6.50 meter;
 • Capaciteit van 240 m³/uur;
 • Een streng van PE Ø1000 mm sluit aan op het gemaal;
 • Het gemaal voert af via een PE Ø 135 mm.

 

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon:
De heer S. Smit
 
Projectbegroting:
€ 2.600.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
 • Archeologisch onderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Milieukundig onderzoek
 • Geotechnisch advies
 • Planontwerp
 • Rioleringsontwerp
 • Aanvragen vergunningen
 • Contractvoorbereiding
 • Aanbestedingszaken
 • Realisatiebegeleiding

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Bauke Brinkman
Bauke@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA