Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Herinrichting Hearewei en Holpead Dronryp

In opdracht van Gemeente Menameradiel heeft Bureau Schmidt het complete traject verzorgd vanaf het ontwerp, vooronderzoeken, contractvoorbereiding en aanbesteding van de herinrichting en de rioolvervanging van de Hearewei en het Holpaed te Dronrijp. Met name de fasering en inpassing speelden een belangrijke rol in de voorbereiding. Daarnaast is er actief met de belanghebbenden afgestemd om te komen tot een breed gedragen ontwerp.
Middels meerdere informatiebijeenkomsten is de omgeving goed geïnformeerd over de voortgang en hebben zij op momenten ook actief kunnen deelnemen waarbij hun eisen en wensen konden worden ingebracht.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon:
Mevrouw P. Hoornstra
 
Projectbegroting:
€ 800.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting
  • Bodemonderzoek
  • Verhardingsonderzoek en advies
  • Planontwerp
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken


Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA