Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Rioolrevisie en advier Berltsum en TOF-gebied

Door Gemeente Menameradiel is in 2008 een plan opgesteld voor het afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak (wegen en daken). In het kader van dit afkoppelplan heeft Bureau Schmidt voor de gemeente een rioolrevisie uitgevoerd voor de kern Berltsum en het TOF–gebied.

In totaal zijn 435 rioolputten ingemeten en geïnspecteerd. De rioolrevisie is gedigitaliseerd conform de Nederlandse CAD-standaard. Vervolgens is er een advies uitgebracht in het kader van rioolbeheersplan. En zijn de werkzaamheden in goede samenwerking, vlot en naar tevredenheid van de gemeente uitgevoerd.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon:
Mevrouw P. Hoornstra
 
Projectbegroting:
€ 10.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting (waterpassing)
  • Ontwerpwerkzaamheden (revisie)
  • Rioolinspectie en advies

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA