Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Uitvoering ‘Herinrichting Sexbierum’ van start!

Na een succesvolle informatiebijeenkomst eind maart waarbij de bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning, zijn deze week de uitvoeringswerkzaamheden in Sexbierum begonnen.

Tot en met medio december worden er herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd om het centrum van Sexbierum op te knappen en te moderniseren.
 Het project in een notendop:
 
  • 36.500 m³ totaal grondverzet
  • 13.800 m² elementenverharding verwijderen
  • 12.700 m² elementenverharding aanbrengen
  • 12.000 m² fundering aanbrengen
  • 400 meter riolering verwijderen
  • 410 meter nieuw HWA-riool aanbrengen
  • 170 meter betonnen zitelementen aanbrengen
Sweco heeft het bestek en de tekeningen opgesteld. A. Faber heeft het werk aangenomen en Bureau Schmidt verzorgt namens Gemeente Franekeradeel de uitvoeringsbegeleiding.

 
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA