Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Start tweede uitbreiding bedrijventerrein Betterwird Dokkum

Gemeente Dongeradeel is gestart met de aanleg van de volgende uitbreidingsfase van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. De eerste uitbreidingsfase aan de noordzijde van het bedrijventerrein is in 2014 gerealiseerd. Doordat de vraag naar bedrijfskavels in Dokkum blijft groeien, onder andere als gevolg van de aanleg van de Centrale As, wordt nu de tweede uitbreidingsfase opgestart. Begin mei is aannemer Daniel Pijnacker uit Kollum begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Bureau Schmidt heeft hiervoor de tekeningen gemaakt, het contract opgesteld en de aanbestedingsprocedure verzorgd. 
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA