Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Vogelstand Grutte Potten sterk toegenomen

In 2015 was Bureau Schmidt verantwoordelijk voor het toezicht en de directievoering van de herinrichting “Grutte Potten” te Sneek.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit het graven van sloten, waarbij historische routes in ere zijn hersteld, het afgraven van de bovengrond, waarbij deze grond is gebruikt voor kaden, het aanleggen van inlaatduikers, het onder water laten lopen van grasland ten behoeve van de kaderrichtlijn water, het omleggen van de huidige kade en de aanleg van een golfbreker, die een specifieke inrichting heeft gekregen ten behoeve voor nestlocaties. Tevens is er een zwaluwwand, gecombineerd met een vleermuisbunker aangelegd. En met succes!

Op dit moment zijn 30 gaten in de zwaluwwand, op de hoek Prinses Margrietkanaal en de Houkesloot, bezet. Op een van de eilandjes zitten maar liefst 495 nesten van de kokmeeuwen. Ook de visdiefjes doen het goed, er zitten nu 95 paar visdiefjes te broeden op de schelpjes.
 
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA