Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Raamcontract vijf waterschappen gegund aan Bureau Schmidt!

De waterschappen Drents-Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland hebben besloten om werk voortaan uit te besteden via het raamcontract Technische Advies.

Bureau Schmidt is een van de bureaus aan wie het raamcontract is gegund. 
 
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA