Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

MER-Procedure Langwarder Wielen

De provincie Fryslân wil de Langwarder Wielen verdiepen om meer recreatiemogelijkheden en een betere recreatieve verbinding tussen Langweer en het open water te realiseren. Daarnaast is er sprake van zandwinning. Het vrijgekomen materiaal wordt, indien hoogwaardig (zand), aangewend voor de realisatie van het nieuwe Knooppunt Joure. Laagwaardige baggerspecie (slib en ondergrond) wordt teruggebracht in het meer ter plaatse van de door zandwinning ontstane verdieping (onderwaterdepot). It Nije Verdjipjen is hierdoor in het leven gebracht.
 
Voor het verdiepen van het meer, het omgaan met bagger en de bijbehorende werkzaamheden zijn verschillende vergunningen noodzakelijk. Deze vergunningen kunnen pas worden verleend wanneer duidelijk is wat de gevolgen zijn voor het milieu. Om de milieugevolgen te onderzoeken laat de provincie een milieueffectrapport (MER) opstellen.
 
Bureau Schmidt heeft het projectmanagement verzorgd voor de MER-procedure en de besluitvorming voor de koppeling met de Aanleg van Knooppunt Joure. Tevens heeft Bureau Schmidt het contractmanagement verzorgd voor de discipline Baggeren in het totale contract van Knooppunt A6/A7 Joure.

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:
De heer drs. B. Hulsman
 
Projectbegroting:
€ 20.000.000,00
 
Ingezette expertise velden:
  • Projectmanagement MER procedure
  • Vergunningen
  • Bestuurlijke besluitvorming en financiering
  • Contractvorming onderdeel Baggeren
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA