Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

MER-Procedure N358 De Skieding

Provincie Fryslân wil de Skieding, de weg tussen Surhuisterveen en de A7, veiliger maken en de doorstroming op de weg verbeteren. Dat kan op verschillende manieren. Het afgelopen jaar onderzocht de provincie wat de beste oplossing is. Dat gebeurde met een milieueffectrapport.
In het MER onderzocht de provincie negen verschillende oplossingen en de voor- en nadelen daarvan op het milieu en de omgeving.
 
Bureau Schmidt verzorgt het projectmanagement van dit project voor zowel de MER procedure, alsmede het besluitvormingstraject naar Provinciale Staten.
 

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:
De heer ing. K. Strikwerda
 
Projectbegroting:
€ 7.000.000,00 - 20.000.000,00
 
Ingezette expertise velden:
  • Projectmanagement
  • MER procedure
  • Bestuurlijke besluitvormingstraject
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA