Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Opwaardering Turfroute

Provincie Fryslan wilde de oude Turfroute opwaarderen. De route, waarlangs in vroegere tijden de uit het gebied gewonnen turf werd vervoerd, moet geschikt worden gemaakt voor recreatieschepen met een diepgang van 1.30 m.
In het project "Opwaardering Turfroute" zijn damwanden en beschoeiingen geplaatst, damwandverankeringen aangebracht en is grond- en baggerwerk uitgevoerd.
 
Bureau Schmidt heeft het projectmanagement van dit werk verzorgd voor zowel de besluitvorming- en financieringsfase, alsmede voor de uitvoeringsfase.

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:

De heer drs. B. Hulsman
 
Projectbegroting:
€ 11.000.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Projectmanagement van initiatief tot in gebruik name
  • Bestuurlijke besluitvorming en financiering
  • Overdracht beheer en eigendommen
  • Mediation trajecten
  • Uitvoeringsbegeleiding
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA