Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Realisatie rotonde N351 Wolvega

Provincie Fryslân heeft de nota 'Veilige en sobere (brom)fietsoversteken' opgesteld waarbij het kruispunt N351 – Hoofdstraat West te Wolvega als knelpunt voor overstekend fietsverkeer naar voren is gekomen. Provincie Fryslân heeft als doel het aantal slachtoffers onder de (brom)fietsers te verminderen door de verkeersveiligheid te verbeteren..
Het kruispunt bij Wolvega zal worden vervangen door een rotonde. Om dit te realiseren is ervoor gekozen om een UAV-GC contract op te stellen.
 
Bureau Schmidt verzorgt voor de provincie de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de systeemgerichte contractbeheersing (SCB). 
 

Opdrachtgever:
Provincie Fryslân
 
Contactpersoon provincie:
De heer J. Hiddinga
 
Projectbegroting:
-
 
Ingezette expertise velden:
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbesteding begeleiding
  • Systeemgerichte Contractbeheersing
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Hans Schuiling
Hans@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA