Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Inzet Contractmanager N361 Mensingeweer - Ranum

Het plangebied van het project ligt in het gebied tussen het buurtschap Ranum en het gemaal Abelstok ten westen van Mensingeweer. Het gebied betreft voornamelijk landbouwgrond (akkerbouw) met een enkele boerderij en het dorp Mensingeweer. Er zijn verschillende watergangen aanwezig welke deels moeten worden verlegd.
Het doel van het project is het realiseren van een veilige N361 middels het aanleggen van een nieuwe weg door het land om het dorp Mensingeweer heen. Hierbij wordt ook een onveilig kruispunt bij Ranum opgelost door het aanleggen van een rotonde. Het project is aanbesteed middels een E&C contract op basis van UAV-GC 2005.
 
Bureau Schmidt heeft de contractmanager (Hans Schuiling) geleverd voor de Systeemgerichte Contractbeheersing van dit project. 

Opdrachtgever:
Provincie Groningen
(deels via Antea Group)
 
Contactpersoon provincie:
De heer E. Hakvoort
 
Projectbegroting:
€ 80.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbesteding begeleiding
  • Systeemgerichte Contractbeheersing
 
Contactpersoon Bureau Schmidt:
Hans Schuiling
Hans@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA