Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Onderdoorgang Oostriklaan Deventer

Vanwege de wens om zo min mogelijk gelijkvloerse spoorwegovergangen te hebben, wordt een spooronderdoorgang ter plaatse van de Oostriklaan te Deventer gerealiseerd. De onderdoorgang zal tevens dienst gaan doen als perrontunnel met opgangen naar het treinstation “Deventer Colmschate” met bijbehorende voorzieningen.

Het ontwerp van de onderdoorgang, het treinstation, de perrons, het verleggen van de Oostriklaan en de aanpassingen aan de Holterweg is aangenomen door Bartels Infra B.V.

Bureau Schmidt heeft een deel van de ontwerpwerkzaamheden in onder aanneming uitgevoerd. Het betreft de uitwerking van het aanbiedingsontwerp tot een geïntegreerd Uitvoeringsgereed Ontwerp (DO + UO).
Bureau Schmidt heeft de volgende zaken ontworpen: de wegen, de pleinen, de perrons, de bebording en markering, de hemelwaterafvoer, de terreininrichting. Daarnaast heeft Bureau Schmidt een 3D ontwerp gemaakt van de door ons ontworpen delen.
 

Opdrachtgever:
Van Spijker Infrabouw B.V. / ProRail
 
Contactpersoon:
De heer M. Beukers
 
Projectbegroting:
€ 55.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Uitwerken definitief ontwerp
  • Uitwerken uitvoeringsontwerp
  • Uitwerken 3D model
  • Opstellen ontwerpnota
  • Opstellen uitgangspuntennotitie
  • Verhardingsberekeningen
  • HWA-berekeningen
  • Verificatie ontwerpeisen

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Michiel Koopman
Michiel@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA