Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Aanleg Ovondes Morra en Anjum

In opdracht van BAM Infra B.V. heeft Bureau Schmidt het uitvoeringsontwerp uitgewerkt van een ovonde te Morra op de kruising van de wegen Lauwersseewei/HM Gebrandywei (N361)-Hearrewei en een ovonde te Anjum op de kruising van de wegen H.M. Gebrandywei (N361)-Boltawei.

De ovondes in Morra en Anjum zijn beide opgenomen in de Programmalijn Fietsoversteken. De ovondes zorgen voor een veiliger kruispunt. Het brom- en fietsverkeer krijgt door het aanleggen van de ovondes een veiliger wijze van oversteken.

Opdrachtgever:
BAM Infra B.V.
 
Contactpersoon:
De heer J. Hylkema
 
Projectbegroting:
€ 12.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Uitwerken uitvoeringsontwerp
  • Verificatie ontwerpeisen

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Michiel Koopman
Michiel@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA