Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Variabel onderhoud Hoofdwegennet

In opdracht van de Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft Bureau Schmidt diverse advieswerkzaamheden verricht aan het project Variabel Onderhoud Hoofdwegennet Oost Nederland.
Het project bestond uit al het variabele onderhoud aan het wegennet van binnen de provincies Gelderland en Overijssel.
 
Bureau Schmidt ondersteunde het projectteam in het contracteringsproces en borgde de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten.
Op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) is het contractbeheersplan opgesteld en is de uitvoering begeleid tijdens de contractuitvoering.
 

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Oost Nederland
 
Contactpersoon:
De heer M. Jacobs
 
Projectbegroting:
€ 25.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken
  • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA