Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Rioolvervanging en herinrichting Bitgum

In opdracht van Gemeente Menameradiel heeft Bureau Schmidt het gehele traject verzorgd vanaf het rioolontwerp, vooronderzoeken, contractvoorbereiding en aanbesteding van de rioolvervanging en herinrichting van meerdere straten in Bitgum. Het werk vroeg om een speciale integrale aanpak aangezien meerdere partijen waren betrokken bij het werk. Zo werden, naast het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel, beerputten van woningstichting woningen afgekoppeld, de bewoners actief betrokken bij de herinrichting en duurzaam omgegaan met beheer voor de toekomst.
Na het voorbereidings- en aanbestedingstraject heeft Bureau Schmidt ook de uitvoeringsbegeleiding verricht.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon:
Mevrouw P. Hoornstra
 
Projectbegroting:
€ 950.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreininmeting
  • Planontwerp
  • Geotechnisch advies
  • Bodemonderzoek
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken
  • Realisatiebegeleiding


Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA