Deskundig & onafhankelijk advies
Bel 058-79 200 20
 

Rotonde Rypsterdyk en entree Menaam

In opdracht van Gemeente Menameradiel heeft Bureau Schmidt het gehele traject verzorgd vanaf het ontwerp, de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de realisatiebegeleiding van de rotonde te Dronrijp. De rotonde is gesitueerd bij de afrit A31 en is zo effectief mogelijk ingepast in de huidige situatie.

De voorbereiding is in nauw overleg met de gemeente en stakeholders tot stand gekomen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden conform de ARW2012 waarbij EMVI een belangrijke rol heeft gespeeld. Vooral de fasering en verkeersafwikkeling tijdens uitvoeren waren van groot belang.
Bureau Schmidt heeft samen met de aannemer het plan uitgevoerd en succesvol afgerond.

Opdrachtgever:
Gemeente Menameradiel
 
Contactpersoon:
De heer T. Wever
 
Projectbegroting:
€ 400.000,00 
 
Ingezette expertise velden:
  • Digitale terreinmeting
  • Asfaltonderzoek
  • Bodemonderzoek
  • Geotechnisch advies
  • Verhardingsonderzoek
  • Wegontwerp
  • Contractvoorbereiding
  • Aanbestedingszaken
  • Realisatiebegeleiding

Contactpersoon Bureau Schmidt:
Roald Schmidt
Roald@BureauSchmidt.nl
 


Copyright 2018 Bureau Schmidt   | WMMEDiA